Drávaszerdahely a Kelet Ormánság kapujában, Harkánytól 6km-re helyezkedik el.  A község nevét az oklevelek már 1177-ben említették először Zeredahel néven.  1177-ben aradi prépostság kémesi uradalmának faluja volt.                                                                        

A településen régészeti emlékeket nem találtak, hiszen a magas talajvíz, mocsár minden lakóhelynyomot eltüntetett.  Az idős emberek elmondásai alapján a mocsár kialakulásához az vezetett, hogy a Dráva folyó nem volt megszabályozva és áradáskor a víz idáig felemelkedett.  Ilyenkor csónakkal lehetett közlekedni, és a házakat is cölöpökre építették, azt a részt úgy nevezték “szödönyi mocsarak”.  Fellelhető adatok arra mutatnak, hogy a településen valószínűleg római őrtorony állt, romjai 1838-ban még láthatóak voltak.  A XX. században, az 1960-as években az Általános Iskola felújításakor, meszesgödör ásása közben megtalálták az őrtorony alapjait, pénzérméket, és legalább két lovaskocsi-deréknyi emberi csontvázat.  Az idősek elbeszélései szerint azért Szerdahely, mert nagyon régen mindig szerdán volt a heti vásár, melynek a helye is körülírható, erre vert falas épületek után lehetett következtetni.  A török időkben is folyamatosan lakott falu , bár a magyar lakói a közeli ingoványos Szödönybe menekültek ahol cölöpökön álltak a házak, és ahová a törökök nem tudtak bejutni.  Ezt bizonyítják a tőzeg kitermelése során  talált török kardok, lándzsák, és lócsontok maradványai.  Drávaszerdahely református templomát 1837- ben építették.  Sajnos Szerdahelyt is, mint más települést, elérte az I. világháború rút eszméje, és e faluból is igen sokan elestek (haltak) távol otthonuktól.  A lakosság  fájdalomtól vezérelve pénzt gyűjtött, majd emlékművet állított az I. világháború drávaszerdahelyi hőseinek.  Később felkerült az emlékműre a II. világháború hőseinek névsora, és az 1848-as szabadságharcban elesettek emléktáblája is.
Drávaszerdahely, Baranya megye apró falvas települései közé tartozik, annak minden hátrányos következményeivel együtt.  Súlyosan érintették az 1964-es és az 1970-es években lezajlott körzetesítések.  A község önkormányzati képviselő-testülete a lakossággal karöltve az elmúlt években nagy erőfeszítéseket tett az infrastrukturális fejlesztésre, a több évtizedes lemaradás, hátrány csökkentésére, a falu külső megjelenésének javítására.  Drávaszerdahely egyik szembetűnő jellegzetessége az egy utca mellett annak átlagosnál nagyobb szélessége.  Ez az adottság parkosítással, virágok, fák ültetésével van kihasználva, és hangsúlyosabbá téve.  Az utca további sajátossága a kanyarban kialakult térszerű terület, amit a már említett református templom és az emlékmű ural.  A faluban többnyire régi ormánsági parasztházak láthatóak, csak pár darab új lakóház épült.  Az önkormányzat különböző támogatásokkal próbálja segíteni a fiatalok otthonteremtését.